banner_teravik_lennuk

 

OÜ Teravik koondab Lõuna-Eesti projektijuhte, kes hoolivad oma kodukandi arengust. Teraviku meeskonda kuuluvad kolm arendusnõustajat, keda ühendavad entusiasm ja tahe Lõuna-Eesti arengule kaasa aidata. Meie tööpõhimõteteks on tõhusus, paindlikkus ja avatud mõtlemine ning me soovime loova protsesside juhtimisega aidata organisatsioonidel muutusi luua. Tuleme appi arengukava koostamisel ja vormistamisel ning arengupäevade läbiviimisel. Anname head nõu rahastamisallikate leidmiseks ning abistame projekti või äriplaani kirjutamisel ja projektiidee testimisel. Meil on kogemused kõigi olulisemate toetusmeetmetega ja meile meeldivad sisukad ja hästi kavandatud projektid.

 

võta ühendust

banner_meeskond

 

meel

MEEL VALK
on lõpetanud Tartu Ülikooli inimgeograafia erialal ja töötanud Värska Vallavalitsuses arendusnõuniku ja maanõuniku ametikohtadel. Meel on kaasava juhtimise praktik ja osalenud kaasamislaboris koolitajana. Ta on kirjutanud hulgaliselt edukaid maaelu arengut puudutavaid rahastustaotlusi (PRIA, KIK, EAS, KÜSK) ja osalenud mitmete Kagu-Eesti piirkondade ja organisatsioonide arengukavade koostamise protsessis nii põhikoostaja kui meeskonnaliikmena. Meel on olnud eestvedajaks kodanikualgatuse Maale elama tegemistes, löönud kaasa MTÜ Vanaajamaja tegevustes, olnud festivali Seto Folk üks peakorraldajatest ning arendanud aktiivselt oma koduküla Nedsaja elu. 2014. aastal valiti Meel Põlvamaa Sädeinimeseks.

meel@teravik.ee | +372 5346 3610

 

mari

MARI KAISEL
on lõpetanud Tartu Ülikooli inimgeograafia erialal ning kaitsnud magistrikraadi Soomes Turu Ülikoolis Läänemere regiooni uuringute erialal. Mari on töötanud Eestimaa Looduse Fondis kaitsekorralduskavade töörühmas ning Natura 2000 eksperdina. Mari kuulub MTÜ Vanaajamaja juhatusse ning on algatanud ja ellu viinud erinevaid projekte Eesti traditsioonilise arhitektuuri kaitseks ja tutvustamiseks. Ta on koostanud rahastustaotlusi PRIA, KIK, LEADER, Nordplus, EAS, KÜSK jt meetmetesse ning on juhtinud Euroopa Komisjoni poolt rahastatud INTERREG Est-Rus projekti. 2014. aastal kuulus Mari LEADER tegevusgrupi Piiriveere Liider arengustrateegia koostamise töörühma.

mari@teravik.ee  | +372 5343 3346