teravik

Teravik aitab Teid organisatsiooni arengu planeerimisel. Viime läbi kogu meeskonda kaasavaid arengupäevi ja aitame sõnastada ning vormistada sisukaid strateegiadokumente. Ühiste eesmärkide ja selge visiooniga meeskond on organisatsiooni arengu võti. Siinjuures on heaks abiks arutelujuhid väljastpoolt organisatsiooni, kes aitavad küsida häid küsimusi ja tuua meeskond ühise laua taha.

nupud_0

nupud_1

nupud_0

 

ymbrik

OÜ Teravik
Registrikood 12843471
Võrumaa, Setomaa vald,
Nedsaja küla, 64015
info@teravik.ee

+372 5346 3610